07 / 06 / 2020

Zapraszamy do udziału w badaniu:

"Kto zaszczepi 38 milionów Polaków na COVID-19? Ocena opinii i gotowości Polaków w zakresie skorzystania ze szczepień ochronnych na COVID-19 w aptekach ogólnodostępnych.”

Badanie znajdziecie tutaj ➡ https://forms.gle/2p3zgQxKuV1S1Ur37 

Celem badania, do udziału w którym zachęcamy, jest zebranie Waszej opinii dotyczącej chęci skorzystania przez Was z wykonania usługi szczepienia ochronnego przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 (chorobie COVID-19) w aptece.

Szczepienie to z założenia wykonywaliby odpowiednio przeszkoleni farmaceuci, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny, tak jak w innych krajach na świecie.

Dzięki uzyskanym wynikom ocenimy Państwa chęć do skorzystania z takiej usługi w aptece. Zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie i dziękujemy za każdy oddany w niej głos!

Organizatorem badania jest zespół ds. innowacji i badań naukowych działający w strukturach Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Dziękujemy za każdy głos!