12 / 04 / 2020

Raport nt. roli polskich Farmaceutów w dobie pandemii COVID-19.

Wraz z początkiem pandemii przygotowaliśmy ankietę, której celem było zebranie danych obrazujących zaangażowanie szeroko rozumianej branży farmaceutycznej w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości zamówienia bezpłatnego egzemplarza raportu!

Plik PDF przyjdzie na Wasz adres e-mail - wystarczy jedynie wyrazić chęć otrzymania przesyłki oraz wyrazić odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystko znajdziecie na stronie www.farmacjadlafarmaceutow.pl - zapraszamy do lektury!

Zainteresowanym tematyką przypominamy, że podsumowanie i pierwsza prezentacja Raportu odbyły się podczas webinaru, którego zapis znajdziecie -> tutaj!