08 / 04 / 2020

Nowy webinar / podcast - COVID-19 a choroby układu krążenia u dzieci

Zapraszamy do zapoznania się z webinarem / podcastem pt. "COVID-19 a choroby układu krążenia u dzieci".

Poruszane zagadnienia:

  1. Narażenie populacji dziecięcej ze strony SARS-COV-2.
  2. Wrodzone wady serca, kardiomiopatie oraz inne przewlekłe choroby sercowo-naczyniowe u dzieci – ryzyko związane z infekcją SARS-CoV.
  3. COVID-19 u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a, aspekt kardiologiczny.
  4. COVID-19 u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Czy pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego są szczególnie narażeni na infekcję i dlaczego?
  5. COVID-19 a leczenie farmakologiczne w dobie pandemii, czy należy optymalizować terapię?
  6. Powikłania sercowo-naczyniowe w przebiegu infekcji SARS-CoV-2. Czy w ostrej fazie infekcji dochodzi do uszkodzenia mięśnia sercowego i poważnych powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego?
  7. Czy SARS-CoV-2 może wpłynąć przewlekle na układ sercowo-naczyniowy?

Webinar obejrzysz -> tutaj
Podcast wysłuchasz -> tutaj