06 / 05 / 2020

Nowy webinar / podcast - Farmaceuci i ich rola w czasie klęsk żywiołowych. Część II

Zapraszamy do zapoznania się z webinarem / podcastem pt. "Farmaceuci i ich rola w czasie klęsk żywiołowych. Część II".

Poruszane zagadnienia:

  1. Przegląd prawodawstwa wspierającego rolę farmaceutów i aptek w zarządzaniu klęskami żywiołowymi.
  2. Nakreślenie wyzwań stojących przed farmaceutami w odpowiedzi na klęski żywiołowe.
  3. Identyfikacja wniosków wyciągniętych z udziału farmaceutów w klęskach żywiołowych.
  4. Odpowiedzi na pytania.

Webinar obejrzysz -> tutaj
Podcast wysłuchasz -> tutaj