23 / 02 / 2021

Grupa Pharmacy College

Farmaceuci i technicy farmaceutyczni!

Zapraszamy do naszej grupy Pharmacy College na Facebooku poprzez którą
chcemy systematycznie komunikować się z Wami i informować o wszelkiego rodzaju inicjatywach, które podejmujemy w ciągu roku, aby udzielać Wam niezbędnego wsparcia.