szkolenie
CYKL 5 SZKOLEŃ W RAMACH KURSU DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI FARMACEUTY

-- dzień
-- h -- min
 s
Prelegenci i rada programowa
Poznaj bliżej naszych specjalistów!
Dr n. farm.
Piotr Merks
Mgr Farm.
Anna Waksmundzka-Walczuk
Dr n. med.
Krzysztof Bilmin
Dr n. hum.
Tomira Chmielewska-Ignatowicz
Dr hab. n. farm.
Mariola Drozd
Lek.
Agnieszka Maksymiuk-Kłos
Prof. dr hab. n. med.
Andrzej Fal
Prof. dr hab. n. med.
Marek Czarkowski
Mgr farm.
Klaudiusz Gajewski
Dr hab. n. med.
Artur Rogowski
Dr n. med.
Michał Stuss
Piotr Bujakiewicz
CYKL 5 SZKOLEŃ W RAMACH KURSU DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI FARMACEUTY

zapisz się na cykl 5 wyjątkowych szkoleń i otrzymaj jedną w swoim rodzaju wiedzę!